MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

C/ Prodejní

Příklad

Záměrem {BB} je získat své zákazníky pomocí reklamních kampaní / sponzoringu. V nabídce nalezne zákazník běžný sortiment cyklo prodejen a ze strany prodejců je k zákazníkům během nakupování vyvíjen velký zájem / snaha prodat jim poptávané zboží.

D/ [MARKETINGOVÁ]

Příklad

{BB} využívá této koncepce společně s přihlédnutím k sociální koncepci. Na základě průzkumů / dobré znalosti svého oboru umí najít pro své zákazníky správné nabídky. Sortiment má {BB} různorodý s plným pokrytím trhu s jízdními koly. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni tak, aby byli schopni se přizpůsobit novinkám trhu.