PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / OBSAH

[MARKETINGOVÝ] systém / koncepce

Obsah prezentace

1/ DEFINICE MARKETINGU

2/ OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU

3/ MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

4/ DLP

PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / ÚVOD

Úvod

Cílem MRKTG je navázat na
a/ získané znalosti z předchozích semestrů (ZMNG) a
b/ nabídnout ucelené informace z celé oblasti [MARKETINGU].

Pro snazší pochopení komplexnosti předmětu MRKTG je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu – cyklistiky,
Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 01

1/ DEFINICE MARKETINGU

Příklad

Soukromý podnikatel Jan Beger založil spol. s r. o. pod názvem Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

Logo {BB}

Předmětem činnosti je:

 • prodej jízdních kol, elektrokol a koloběžek,
 • prodej sportovního vybavení,
 • servis jízdních kol,
 • kurzy oprav jízdních kol.
PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 02

DEFINICE MARKETINGU


 1. Směny se musí účastnit nejméně dva (2) partneřineuspokojenými potřebami směny (zákazník potřebuje nové jízdní kolo, prodejce potřebuje zákazníka, který jízdní kolo koupí), každý z partnerů musí svému protějšku nabídnout určitou hodnotu.
 2. Jednotlivé strany chtějí / jsou schopny tyto potřeby uspokojit (zákazník si musí chtít jízdní kolo Rock Machine koupit v rovině finanční / fyzické dostupnosti, prodejce chce prodat a mít požadované kolo Rock Machine k dispozici (skladem)).
 3. Každý z partnerů musí projevit ochotu se této směny zúčastnit, a mít tolik volnosti, aby mohl příslušnou nabídku buď přijmout / odmítnout (odlišná představa zákazníka a prodejce o ceně jízdního kola).
PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 03

DEFINICE MARKETINGU


 1. Mezi stranami existuje vzájemná komunikace (zákazník musí vědět, že kolo Rock Machine je na prodejně v Hradci Králově a obchodník zná kupní sílu zákazníků v Hradci Králové a okolí). Partneři jsou natolik čestní (etika), aby dohodnuté smluvní podmínky dodrželi (účtování skrytých služeb v podobě sestavení jízdního kola, nastavení posedu, ...).
 2. Existuje předmět směny (kupující / prodávající směňují hodnotu; jízdní kolo za peníze; v konečném efektu jsou na tom obě strany lépe, neboť dosáhly uspokojení svých potřeb).
PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 04

DEFINICE MARKETINGU


[MARKETING] je ucelenou snahou o spolupráci / koordinaci činností velkého počtu na sobě nezávislých subjektů.

 1. základem [MARKETINGU] je směna hodnot,
 2. cílem [MARKETINGU] je zajištění a/ trvalého prodeje a b/ dosažení zisku,
 3. [MARKETINGOVÝ] proces začíná a/ zjišťováním potřeb spotřebitelů, pokračuje b/ vytvářením představ o [PRODUKTECH], které jsou k jejich uspokojení nezbytné a končí c/ vyhodnocením uspokojení těchto potřeb,
 4. podnikání je úspěšné tehdy, jsou-li zákazníci spokojeni a nákupy opakují.
PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 05

DEFINICE MARKETINGU

Příklad

Logo {BB}
 1. Základním cílem obchodů {BB} je především prodej / servis jízdních kol, prodej sportovního vybavení a kurzy oprav jízdních kol.
 2. {BB} se snaží zajistit pravidelnost návštěv zákazníků. Tímto procesem generuje zisk, který slouží k rozvoji / prosperitě firmy.
 3. S rostoucí oblibou elektrokol bylo pro {BB} nezbytné rozšířit sortiment všech druhů elektrokol. Servisní technici vědí, že středové motory SHIMANO STEPS jsou pro uspokojení potřeb těmi nejlepšími a dá se předpokládat, že právě proto přicházejí do této sítě obchodů stále noví zákazníci.
 4. Nejedná se pouze o elektrokola, největší silou obchodů {BB} je situace, kdy prodejci dobře rozumí své práci a neváhají se každému zákazníkovi věnovat na maximum. Právě osobní přístup si získal řadu zákazníků, kteří služeb obchodů rádi opětovně využívají.
PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 06

2/ OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU

[PRODUKTEM] se rozumí:

 1. Zboží (automobily / kuřata / televize, pečivo),
 2. Služby (aerolinie / hotely / advokáti, kadeřnice),
 3. Zkušenosti (jazykové kurzy / kurzy sebeobrany),
 4. Události (olympiáda / firemní výročí, veletrh),
 5. Osoby (osoby v "showbyznysu" mají svého vizážistu a agenta, který je "prodává"),
 6. Místa (místa / regiony si konkurují v "přitahování" turistů / investorů),
 7. Vlastnictví (nedotknutelné právo vlastnit reálný majetek / finanční majetek),
 8. Organizace (aktivní úsilí organizací o docílení povědomí v myslích svých potencionálních klientů),
 9. Informace (učebnice / internet),
 10. Ideje (každý [PRODUKT] nám poskytuje užitek / "výhody")
PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 07

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU

Vztah plánovací, realizační a kontrolní etapy

Základy [MARKETINGOVÉ] koncepce


[PRODUKTEM] {BB} může být jednak jízdní kolo, nebo zapůjčení koloběžek na víkend ve formě služby.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 08

3/ MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

MARKETINGový mix / 4P

 • Je souborem [MARKETINGOVÝCH] nástrojů, které jsou používány pro dosažení stanovených [MARKETINGOVÝCH] cílů na vytipovaném trhu (zvýšení tržního podílu / dosažení cílové výše obratu / umístění nového [PRODUKTU] na trhu).

4P [MARKETINGOVÉHO] mixu se rozumí:

 1. [PRODUKT] (product),
 2. Cena (price),
 3. Místo distribuce (place) a
 4. Propagace (promotion)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 09

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

[MARKETINGOVÝ] mix 4P včetně rozšířeného mixu 11P


Prvky marketingoveho mixu
PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 10

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJEPříklad

Logo {BB}

Majitel společnosti {BB} Jan Beger se rozhodl rozšířit sortiment o elektrické koloběžky ([PRODUKT]). Cenová strategie je volena distributorem a cena 6.795 Kč je pevně určena (cena). V určitém množství budou koloběžky k dostání přímo na prodejnách nebo na objednávku do jednoho pracovního dne ze skladu dodavatele (místo). Propagace cílí na obyvatele měst, kde mají koloběžky největší potenciál a bude vedena prostřednictvím Facebookové kampaně a cílené reklamy Google Ads (propagace).

PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 11

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

Obecně je uznáváno celkem šest (6) podnikatelských koncepcí:

A/ [PRODUKTOVÁ]

Příklad

Pokud by {BB} upřednostňoval tuto strategii, tak interiér každého z obchodů bude zcela totožný / provedený v luxusním stylu. K zakoupení jsou především [PRODUKTY] společností Specialized / Cannondale jež nabízí vysoký standard a patří v cyklistice k jedněm z nejdražších značek.

B/ Výrobní

Příklad

Za takovéhoto předpokladu by společnost {BB} nabízela snadno dostupné značky jízdních kol, které jsou české výroby. Zázemí prodejen by bylo účelné a spíše strohé.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 12

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

C/ Prodejní

Příklad

Záměrem {BB} je získat své zákazníky pomocí reklamních kampaní / sponzoringu. V nabídce nalezne zákazník běžný sortiment cyklo prodejen a ze strany prodejců je k zákazníkům během nakupování vyvíjen velký zájem / snaha prodat jim poptávané zboží.

D/ [MARKETINGOVÁ]

Příklad

{BB} využívá této koncepce společně s přihlédnutím k sociální koncepci. Na základě průzkumů / dobré znalosti svého oboru umí najít pro své zákazníky správné nabídky. Sortiment má {BB} různorodý s plným pokrytím trhu s jízdními koly. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni tak, aby byli schopni se přizpůsobit novinkám trhu.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 13

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

E/ Sociální

Příklad

V kontextu této koncepce je brán zřetel na maximální recyklaci starých dílů jízdních kol a minimální využívání obalového materiálu. Tím, že je {BB} obchod zaměřen na cyklistiku, koncepce plní a podporuje zdravý životní styl svých zákazníků.

F/ Koncepce guerilla [MARKETINGU]

Příklad

V minulém roce společnost {BB} umístila mírně kontroverzní reklamu do autobusů městské hromadné dopravy s textem "Na kole se nemusíte s nikým mačkat, Vaše Begy Bikes" s odkazem na jednotlivé pobočky společnosti. Tato forma reklamy se na základě zvýšení poptávky po jízdních kolech ukázala jako velmi vhodná.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 14

4/ DLP

DLP / 01

Cílem dlouhodobého projektu (DLP) je
a/ vyzkoušet schopnost studenta aplikovat znalosti tohoto předmětu včetně
b/ vlastní zkušenosti získané při řízení jím fiktivně vytvořené firmy.

Základní charakteristikou fiktivního podnikání je malá / střední velikost (tzn. budete mít minimálně dva (2) až deset (10) zaměstnanců).

Firma bude zaměřena buď čistě obchodně případně s orientací na prodej [PRODUKTŮ] jako maloobchod - tj. konečným spotřebitelům.

Zadání dílčích problémů bude probíhat během cvičení, kdy bude definován obecný problém. V průběhu cvičení studenti mohou uvažovat o možnostech řešení problému a své názory konzultovat.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 15

DLP

DLP / 01

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

 1. Rozhodněte o a/ podnikatelském zaměření své fiktivní firmy a b/ jejím obchodním jménu. Svou úvahu zdůvodněte minimálně na deseti (10) řádcích. (Je možno také pokračovat v DLP z předmětu ZMNG II., pokud to bude logické.) 1, 2, 3
 2. Definujte sortiment [PRODUKTŮ] Vaší firmy – minimálně tři (3) druhy zboží nebo tři (3) dílčí služby. 1, 2
 3. Připravte podrobný popis umístění sídla / poboček do určitého regionu v souvislosti s tím, jakým způsobem bude ve Vaší firmě organizován prodej. 2
PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 16

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / MRKTG [C] / 01 / 17

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-04-20 05:39:38 / konec výpisu prezentace