4/ DLP

DLP / 01

Cílem dlouhodobého projektu (DLP) je
a/ vyzkoušet schopnost studenta aplikovat znalosti tohoto předmětu včetně
b/ vlastní zkušenosti získané při řízení jím fiktivně vytvořené firmy.

Základní charakteristikou fiktivního podnikání je malá / střední velikost (tzn. budete mít minimálně dva (2) až deset (10) zaměstnanců).

Firma bude zaměřena buď čistě obchodně případně s orientací na prodej [PRODUKTŮ] jako maloobchod - tj. konečným spotřebitelům.

Zadání dílčích problémů bude probíhat během cvičení, kdy bude definován obecný problém. V průběhu cvičení studenti mohou uvažovat o možnostech řešení problému a své názory konzultovat.