MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

E/ Sociální

Příklad

V kontextu této koncepce je brán zřetel na maximální recyklaci starých dílů jízdních kol a minimální využívání obalového materiálu. Tím, že je {BB} obchod zaměřen na cyklistiku, koncepce plní a podporuje zdravý životní styl svých zákazníků.

F/ Koncepce guerilla [MARKETINGU]

Příklad

V minulém roce společnost {BB} umístila mírně kontroverzní reklamu do autobusů městské hromadné dopravy s textem "Na kole se nemusíte s nikým mačkat, Vaše Begy Bikes" s odkazem na jednotlivé pobočky společnosti. Tato forma reklamy se na základě zvýšení poptávky po jízdních kolech ukázala jako velmi vhodná.