DEFINICE MARKETINGU


[MARKETING] je ucelenou snahou o spolupráci / koordinaci činností velkého počtu na sobě nezávislých subjektů.

  1. základem [MARKETINGU] je směna hodnot,
  2. cílem [MARKETINGU] je zajištění a/ trvalého prodeje a b/ dosažení zisku,
  3. [MARKETINGOVÝ] proces začíná a/ zjišťováním potřeb spotřebitelů, pokračuje b/ vytvářením představ o [PRODUKTECH], které jsou k jejich uspokojení nezbytné a končí c/ vyhodnocením uspokojení těchto potřeb,
  4. podnikání je úspěšné tehdy, jsou-li zákazníci spokojeni a nákupy opakují.