DLP

Úkoly

  1. Navrhněte možné způsoby řešení dočasného pronájmu skladovacích prostor a zjistěte orientační cenu předmětného pronájmu. 2
  2. Jaká systémová (nikoliv preventivní) opatření byste zavedli, aby se předešlo opakování obdobné havárie? 1, 2
  3. Navrhněte tři (3) varianty čerpání cizích zdrojů (úvěrů) k získání chybějících finančních prostředků. Jaké budou náklady (úroky) této transakce? Jaká budou kritéria pro výběr optimální varianty financování? 1, 2