3/ DLP

DLP / 02

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

  • V největší výrobní hale hudebních nástrojů společnosti {} vznikl v lednu 2023 požár způsobený špatnou manipulací zaměstnanců se stroji.
  • Poškozením výrobní haly přišla společnost o 65 % výrobních / skladovacích prostor pro nové hudební nástroje.
  • Požár způsobil škodu výrobní hale cca 5.000.000 Kč a současně bylo zničeno 200 nástrojů.