DLP


Vzor ekonomické krize

Stavba
  • Vedení společnosti musí postavit / opravit novou výrobní halu, aby nepřicházela o zákazníky.
  • Investice do nové haly představuje částku 5.000.000 Kč, kterou společnost nemá k dispozici.
  • Je potřeba zajistit provizorní skladování hudebních nástrojů (500 ks).