STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU


Strunka s.r.o.

  • Společnost propustila přes 450 zaměstnanců (40 % z celkové počtu zaměstnanců), aby udržela firmu v chodu.
  • Aby se společnost udržela na trhu podala insolvenční návrh kvůli hrozícímu úpadku.
  • Byla povolena reorganizace společnosti, která byla schválena převážnou většinou všech zjištěných věřitelů.

Reorganizace

= sanační způsob řešení úpadku / hrozícího úpadku, v němž jsou zjištěné pohledávky věřitelů uspokojeny postupně z výnosů nadále provozovaného obchodního závodu úpadce.