STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU


Strunka s.r.o.

Logo Strunka
  • Odběratelé postupně odcházeli a společnost se dostala do ekonomické krize.
  • Příčinou krize bylo a/ nedoručení objednávky, ale i b/ řada špatných rozhodnutí majitele společnosti.
  • Kvůli všem faktorům se podnik dostal do ztráty.
  • {} se nedařilo dostat z krize a z výsledku hospodaření společnost prokázala ztrátu přes 300 mil. Kč, která se postupně prohlubovala.