Úvod

Na začátku cvičení si představíme teoretický příklad, který navazuje na sedmou (7) přednášku.

Sedmé (7) cvičení vystihuje další průběh ekonomické krize v podniku {}.

DLP bude popisovat podání návrhu na insolvenční řízení.