DLP

Úkoly

  1. Vytvořte přehled Vašich věřitelů v členění
    a/ Název (věřitel 1, …)
    b/ Detaily viz P07, strana 21, bod 2, 7, 8
    c/ do TAB včetně součtových položek
  2. Pro účely prodeje vytipujte maximálně reálný seznam položek aktiv / majetku. Data čerpejte z již vyhotovených DLP.
  3. Položky z bodu 2/ specifikujte z pohledu likvidity (rychlý / reálný / úspěšný prodej) včetně finálního zpeněžení.