1/ TEORETICKÝ PŘÍKLAD – SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK

Ekonomická krize podniku – seznam přihlášených pohledávek

 • Do IŘ Lázně Velichovky se přihlásilo ve lhůtě stanovené IS svou pohledávku celkem 148 věřitelů:
  • Výše přihlášených pohledávek činila 64,1 mil. Kč
   - dva (2) věřitelé byli vyzváni k doplnění přihlášky.
  • IS uznal pohledávky ve výši 60,4 mil. Kč, ve zbylé části pohledávky popřel.
  • Pohledávky ve výši cca 34,3 mil. Kč byly přihlášeny jako zajištěné
   - pět (5) zajištěných věřitelů).
  • V pěti (5) případech se jednalo o pohledávku (nároky z pracovněprávního vztahu).