3/ DLP

DLP / 07

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

  • Byla uzavřena dohoda mezi podnikem / věřiteli o provedení restrukturalizace.
  • První lhůta, kdy podnik realizuje zásadní opatření, byla tři (3) měsíce od uzavření dohody.