2/ DLP

DLP / 09

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

  • V minulém cvičení, byl v podniku identifikován soubor nepotřebného majetku, který může pomoci získat likvidní prostředky k financování provozu.