PREZENTACE / KRMNG [C] / 09 / OBSAH

Ukončení insolvenčního řízení

Obsah prezentace

1/ STRUNKA S.R.O. – EKONOMICKÁ KRIZE VIII.

2/ DLP

PREZENTACE / KRMNG [C] / 09 / ÚVOD


Úvod

V devátém (9) cvičení monitorujeme další ekonomický vývoj v případě hudebního podniku {}.

DLP se bude věnovat prodeji nepotřebného majetku prostřednictvím veřejné dražby.

PREZENTACE / KRMNG [C] / 09 / 01

1/ STRUNKA S.R.O. – EKONOMICKÁ KRIZE VIII.

Strunka s.r.o.

 • Společnost {} je v konkurzu.
 • Své pohledávky vůči {} nárokuje 50 věřitelů.
 • Hudební podnik ukončil sériovou výrobu nástrojů.
 • Podnik nadále hospodaří se ztrátou.
 • Z ekonomické analýzy podniku vyplynula kontraproduktivnost ukončení provozu.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 09 / 02

STRUNKA – EKONOMICKÁ KRIZE VIII.

Strunka s.r.o.

 • Dle ZP je hodnota {} zhruba 1,5 mld. Kč.
 • Experti se shodují na tom, že odkladem prodeje se hodnota stále snižuje.
 • IS chce nadále zachovat zbývající provoz podniku.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 09 / 03

2/ DLP

DLP / 09

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

 • V minulém cvičení, byl v podniku identifikován soubor nepotřebného majetku, který může pomoci získat likvidní prostředky k financování provozu.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 09 / 04

DLP


Vzor ekonomické krize

Jedná se o:

 • 5 ks zvukové techniky,
 • 2 nákladní automobily MAN,
 • 15 ks akustických kytar,
 • 10 ks elektrických kytar,
 • soubor drobného majetku.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 09 / 05

DLP


Vzor ekonomické krize

 • Na základě provedeného znaleckého ocenění, byly stanoveny následující hodnoty majetkových položek:
Položka Počet kusů Cena v Kč za 1 kus
Zvuková technika 5 35,000
Akustická kytara 15 40,000
Elektrická kytara 10 45,000
Nákladní automobil MAN 1 175,000
Nákladní automobil MAN 1 155,000
Soubor drobného majetku 2 20,000
PREZENTACE / KRMNG [C] / 09 / 06

DLP


Vzor ekonomické krize

Položka Počet kusů Cena v Kč za 1 kus
Elektrická kytara 5 45,000
Elektrická kytara 5 45,000
Elektrická kytara 5 45,000
Akustická kytara 5 40,000
Akustická kytara 5 40,000
soubor drobného majetku x 40,000
 • Věřitelé / IS / vedení podniku očekávají co nejvyšší výtěžek zpeněžení. Bylo rozhodnuto o prodeji majetku ve veřejné dražbě.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 09 / 07

DLP

Úkoly

 1. Zjistěte nabídky dražebních společností (alespoň pěti (5)) a vyberte. 2
PREZENTACE / KRMNG [C] / 09 / 08

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 09 / 09

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2022-12-10 02:07:13 / konec výpisu prezentace