1/ STRUNKA S.R.O. – EKONOMICKÁ KRIZE VIII.

Strunka s.r.o.

  • Společnost {} je v konkurzu.
  • Své pohledávky vůči {} nárokuje 50 věřitelů.
  • Hudební podnik ukončil sériovou výrobu nástrojů.
  • Podnik nadále hospodaří se ztrátou.
  • Z ekonomické analýzy podniku vyplynula kontraproduktivnost ukončení provozu.