5/ DLP

DLP / 07

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  1. Vytvořte a/ jednoduchý návrh struktury www stránek Vaší firmy (obsah / grafické zobrazení / druh www) a b/ vyberte vhodnou doménu (společně s webhostingem). 1, 2
  2. Stanovte pravidla pro reklamní kampaň Vašich [PRODUKTŮ] na internetu (a/ kde, b/ kdy, c/ komu, a d/ jak dlouho). Analyzujte pomocí SWOT. 2
  3. Zjistěte výši nákladů Vaší reklamní kampaně na internetu (www [tvorba / provoz / aktualizace] / banner [tvorba / provoz / délka umístění] / doména [pořízení / správa] / hosting). 2