PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / OBSAH

Přímý / internetový [MARKETING]

Obsah prezentace

1/ PŘÍMÝ MARKETING

2/ INTERNETOVÝ MARKETING

3/ REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU

4/ ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ

5/ DLP

PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / ÚVOD

Úvod

Cílem MRKTG je navázat na
a/ získané znalosti z předchozích semestrů (ZMNG) a
b/ nabídnout ucelené informace z celé oblasti [MARKETINGU].

Pro snazší pochopení komplexnosti předmětu MRKTG je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu – cyklistiky,
Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 01

1/ PŘÍMÝ MARKETING


[DEFINICE] přímého / direct marketingu

Přímý [MARKETING] je a/ nejúčinnější reklamní prostředek, uplatňující se v případě výměny informací mezi podnikateli, b/ označuje způsob přístupu firmy ke svým stávajícím / potenciálním zákazníkům.


Obliba přímého [MARKETINGU] stoupá z důvodu:

 1. široké variability využití (využitelné pro většinu [PRODUKTŮ])
 2. možnosti okamžitého stanovení jasných závěrů (zákazník koupil / nekoupil)
 3. schopnosti přesného hodnocení úspěšnosti (počet prodaných [PRODUKTŮ] za den)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 02

PŘÍMÝ MARKETING


Přímý [MARKETING] může být uplatňován jako přímý prodejní kanál / technika distribuce, tj. prodej [PRODUKTŮ] bez kontaktu s obchodními mezičlánky:


 1. výhradní prodejci (exkluzivní dodavatelé [PRODUKTŮ] přímo z výroby)
 2. dealeři (dodavatelé, kteří [PRODUKT] jen přeprodávají)
 3. maloobchodníci (prodávají [PRODUKT] koncovému zákazníkovi od výhradního dodavatele / dealera)

Příklad

Prodejny {BB} pravidelně navštěvuje dealer značky Rock Machine, který manažery poboček informuje o novinkách / výhodných akcích.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 03

TELEMARKETING

Telemarketing

[TELEMARKETING] je měřitelná činnost, využívající v komunikaci telefon. Cílem je pomoci nalézt / získat / rozvíjet vztah se zákazníkem.


Hlavním přínosem [TELEMARKETING] je bezprostřednost kontaktu, a z něj vyplývající:

 1. účinnost (zvýšení prodeje)
 2. rychlost (okamžitá odezva)
 3. časová úspornost (není potřeba rozsáhlá technická infrastruktura)
 4. finanční výhodnost ( [TELEMARKETING] je nákladný, ale investice se vyplatí)
 5. možnost průběžného doplňování / aktualizace stávající firemní databáze (přidání nového [PRODUKTU] do sortimentu)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 04

2/ INTERNETOVÝ MARKETING

[DEFINICE] internetového marketingu

Efektivní působení na zákazníky, a to prostřednictvím moderních [MARKETINGOVÝCH] nástrojů, které přináší INTERNET.

Dlouhodobě musí úspěšná firma věnovat pozornost možnostem, které internet přináší:


 1. správa firemního webu (realizuje IT specialista)
 2. realizace bannerových reklam (v rukou [MARKETINGOVÉHO] odborníka firmy)
 3. e-mailový [MARKETING] (informace o nových [PRODUKTECH])
 4. intranet (v rámci interního firemního prostředí)
 5. extranet (intranet s rozšířením prostředí pro dodavatele / vybrané klienty)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 05

INTERNETOVÝ MARKETING

Web firmy může sloužit jako:

 1. aktivní nástroj [MARKETINGU] (online prodej [PRODUKTŮ])
 2. bezprostřední / interaktivní prvek komunikace se zákazníky (online chat)

Je vhodné uvádět odkaz na domovskou stránku firmy včetně vizitky / štítku zboží.


Příklad

S rostoucím zájmem o internetový [MARKETING] je i pro {BB} nezbytné se touto oblastí zabývat. Nejdříve si společnost založila web, který informoval především o jejich činnosti / pobočkách / otevírací době. Poté došlo k rozšíření tohoto webu o e-shop.

Nyní {BB} disponuje komplexním webovým řešením, které zahrnuje Chatboty, webovou podporu a blog na kterém jsou pravidelně zveřejňovány články o novinkách ve světě jízdních kol. Do budoucna společnost uvažuje o rozšíření objednávek servisu prostřednictvím této webové aplikace, kde bude mít každý zákazník svůj profil.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 06

INTERNETOVÝ MARKETING

Další efektivní možnosti internetového [MARKETINGU]:


 1. věrnostní programy (soutěže pro zákazníky)
 2. textové odkazy (odkazy na web firmy)
 3. elektronické newslettery (dnes již málo využívané)
 4. indexace webových stránek v internetových vyhledávačích („google robots“)

Indexace webu se provádí v případě ručně vytvořeného webu přímo v HTML kódu, kde se nastaví tzv. „google robots“, což je prostředek zodpovědný za tzv. „ranking“, resp. pozicižebříčku výsledků hledání prohlížeče.

V případě využití redakčních systémů (Wordpress / Drupal / Joomla / Prestashop) je indexace automatická.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 07

3/ REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Easy případem reklamní kampaně na internetu je propagace čistě internetového [PRODUKTU].


Jako [MARKETINGOVÉ] médium se využívá internetu (neinvestuje se do propagace v jiných médiích), a to z důvodů:


 1. přivést zákazníka na své stránky (aby využil jejich služeb)
 2. při propagaci na internetu největší šance zásahu (1:1) 
 3. získat levně rozsáhlý inzertní prostor (jinak nákladné)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 08

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Podoby Internetového [MARKETINGU]:


 1. web zaměřený na propagaci (popis / charakteristika dobrých vlastností [PRODUKTU])
 2. web zaměřený na prodej (přímé realizování prodeje - e-shop)
 3. intranet / extranet (firemní síť / síť rozšířená o dodavatele)
 4. indexace webu (google robots)
 5. volba doménového jména (mělo by reflektovat krédo firmy)
 6. emailový [MARKETING] (informativní zprávy)
 7. vzájemné odkazování (propojení na stránky přes odkazy / facebook)
 8. internetové public relations (zdvořilé odpovídání na komentáře online)
 9. věrnostní programy (slevové poukazy)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 09

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Z důvodu správného zacílení www na cílovou skupinu / segment je nutná znalost odpovědí na otázky:


 1. Dělám to pro své existující zákazníky? (spokojenost zákazníků)
 2. Chci zákazníkům nabídnout něco navíc? (odlišení od konkurence)
 3. Jak pokročilí uživatelé internetu jsou v mé cílové skupině? (propracovanost webu)

dnešní době není každý uživatel internetu laikem, proto je vhodné zjistit obecnou schopnost práce s internetem v cílové skupině zákazníků a podle výsledku navrhnout odpovídající strukturu webu.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 10

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU

Zákazníci internetových obchodů:


 1. , co chce koupit (zná konkrétní [PRODUKT])
  • je snadné zákazníkovi vyhovět
  • zákazník zná přesnou podobu / modifikaci [PRODUKTU]
  • zákazník nakoupí / odejde
 2. neví, co chce koupit (zná jen parametry [PRODUKTU])
  • nemá ucelenou představu
  • dá se zlákat i k dalšímu nákupu
  • přichází bez jasného záměru, nutno jej něčím zaujmout
PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 11

4/ ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


21. století došlo v [MARKETINGU] k několika zásadním změnám, které aktivovaly změnu všeobecných přístupů k propagaci / prodeji.

Jedná se zejména o:

 1. technologické novinky (nové propagační metody)
 2. globalizaci (všeobecně rychlejší předávání informací)
 3. tržní orientace (neustálá změna trhu / nutnost se těmto změnám aktivně přizpůsobovat)

elektronickým obchodováním došlo i k vývoji elektronického obchodu jako prodejní jednotky.

Elektronický obchod

Aktivní [MARKETING] spolu s prodejem [PRODUKTU] na internetu.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 12

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ

Schéma současných možnosti [MARKETINGOVÝCH] kontaktů prostřednictvím informačních technologií:

Možnosti marketingových kontaktů

PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 13

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍVyužití e-marketingu v praxi

PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 14

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


Ze schématu je patrné, že rozlišujeme mezi čtyřmi (4) základními druhy obchodování:


 1. B2C (business to consumer) - prodej konečným spotřebitelům
 2. B2B (business to business) - obchod mezi firmami
 3. C2C (consumer to consumer) - obchod mezi spotřebiteli
 4. C2B (consumer to business) - obchod iniciovaný zákazníkem

Příklad

B2C je pro {BB} nejčastější formou obchodování.

Ostatní formy obchodování se v síti těchto prodejen nevyskytují, protože {BB} cílí pouze na koncové spotřebitele.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 15

5/ DLP

DLP / 07

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

 1. Vytvořte a/ jednoduchý návrh struktury www stránek Vaší firmy (obsah / grafické zobrazení / druh www) a b/ vyberte vhodnou doménu (společně s webhostingem). 1, 2
 2. Stanovte pravidla pro reklamní kampaň Vašich [PRODUKTŮ] na internetu (a/ kde, b/ kdy, c/ komu, a d/ jak dlouho). Analyzujte pomocí SWOT. 2
 3. Zjistěte výši nákladů Vaší reklamní kampaně na internetu (www [tvorba / provoz / aktualizace] / banner [tvorba / provoz / délka umístění] / doména [pořízení / správa] / hosting). 2
PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 16

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / MRKTG [C] / 07 / 17

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-05-18 11:00:23 / konec výpisu prezentace