1/ PŘÍMÝ MARKETING


[DEFINICE] přímého / direct marketingu

Přímý [MARKETING] je a/ nejúčinnější reklamní prostředek, uplatňující se v případě výměny informací mezi podnikateli, b/ označuje způsob přístupu firmy ke svým stávajícím / potenciálním zákazníkům.


Obliba přímého [MARKETINGU] stoupá z důvodu:

  1. široké variability využití (využitelné pro většinu [PRODUKTŮ])
  2. možnosti okamžitého stanovení jasných závěrů (zákazník koupil / nekoupil)
  3. schopnosti přesného hodnocení úspěšnosti (počet prodaných [PRODUKTŮ] za den)