1/ ZAHÁJENÍ LIKVIDACE PODNIKU

Likvidace

= soubor ekonomických / právních úkonů, s cílem a/ zajistit vypořádání majetkových / právních poměrů podniku a b/ vymazat podnik z OR.

Likvidátor a jeho úkoly


Úkolem likvidátora je:

  • prodat veškerý majetek (likvidační podstatu) společnosti,
  • splnit závazky společnosti (zaplatit dlužné platby se všemi subjekty),
  • rozdělit likvidační zůstatek (prostředky, které zbydou z prodeje majetku po uhrazení všech závazků),
  • zabezpečit výmaz společnosti z OR,
  • uzavřít účetnictví,
  • sestavit likvidační plán.