PREZENTACE / KRMNG [P] / 10 / OBSAH

Likvidace podniku

Obsah prezentace

1/ ZAHÁJENÍ LIKVIDACE PODNIKU

2/ PRŮBĚH VLASTNÍ LIKVIDACE

PREZENTACE / KRMNG [P] / 10 / ÚVOD

Úvod

S ukončením úzce souvisí likvidace podniku.

= poslední fáze existence podnikatelského subjektu, který prošel krizovou situací / .

Po dokončení likvidace podniku přestává subjekt fakticky / právně existovat.

Dochází k výmazu firmy z OR (výmaz IČO).

Zkratky

 • – insolvenční řízení
 • VV – věřitelský výbor
 • PO – právnická osoba
 • OR – obchodní rejstřík
 • IS – insolvenční soud / správce
 • KM – krizový manažer
 • FO – fyzická osoba
 • – finanční úřad
PREZENTACE / KRMNG [P] / 10 / 01

1/ ZAHÁJENÍ LIKVIDACE PODNIKU

Likvidace

= soubor ekonomických / právních úkonů, s cílem a/ zajistit vypořádání majetkových / právních poměrů podniku a b/ vymazat podnik z OR.

Likvidátor a jeho úkoly


Úkolem likvidátora je:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 10 / 02

Likvidační plán


 1. předání / převzetí podniku,
 2. estavení zahajovací rozvahy / rozpočtu,
 3. oznámení o vstupu do likvidace,
 4. příprava a určení forem prodeje / prodej majetku,
 5. vymáhání pohledávek / vypořádání závazků,
 6. rozdělení likvidačního zůstatku,
 7. vypracování účetní závěrky ke skončení likvidace,
 8. uložení spisového a účetního materiálu do archivu,
 9. návrh na výmaz z OR.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 10 / 03

2/ PRŮBĚH VLASTNÍ LIKVIDACE

Předání / převzetí podniku


Dosavadní statutární orgán předá podnik likvidátorovi předávacím protokolem.

Hlavní dokumenty jsou:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 10 / 04

PRŮBĚH VLASTNÍ LIKVIDACE

Oznamovací povinnost


PREZENTACE / KRMNG [P] / 10 / 05

VZTAH K INSTITUCÍM A DALŠÍM STRANÁM


Vztah k institucím a dalším stranám

PREZENTACE / KRMNG [P] / 10 / 06

VZTAH K INSTITUCÍM A DALŠÍM STRANÁM

Finanční úřad (FÚ)


PREZENTACE / KRMNG [P] / 10 / 07

Průběh zpeněžování


Průběžná zpráva o vývoji likvidace


2024-04-20 06:41:22 / konec výpisu prezentace