Úvod

S ukončením úzce souvisí likvidace podniku.

= poslední fáze existence podnikatelského subjektu, který prošel krizovou situací / .

Po dokončení likvidace podniku přestává subjekt fakticky / právně existovat.

Dochází k výmazu firmy z OR (výmaz IČO).

Zkratky

  • – insolvenční řízení
  • VV – věřitelský výbor
  • PO – právnická osoba
  • OR – obchodní rejstřík
  • IS – insolvenční soud / správce
  • KM – krizový manažer
  • FO – fyzická osoba
  • – finanční úřad