3/ DLP

DLP / 10

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

  • Jako poslední část DLP provedeme zpětnou analýzu celkových dopadů krize na podnik včetně změn, které se v něm udály, a ještě budou muset udát.