1/ TEORETICKÝ PŘÍKLAD – LIKVIDACE ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA


Příklad

  • ZD vstoupilo do likvidace dobrovolně, na základě rozhodnutí členské schůze.
  • Družstvo nevyvíjelo žádnou hospodářskou činnost.
  • Pro společnost byl jmenován likvidátor.
  • Ke dni vstupu do likvidace nemělo družstvo žádné zaměstnance.