Úvod

Desáté (10) cvičení je poslední ve sledování vývoje v hudebním podniku {}.

Naposledy si popíšeme společnost {} a teoretický příklad likvidace zemědělského družstva.

DLP zakončíme zhodnocením dopadů krize na podnik {} a následné zhodnocení předmětu KRMNG.