DLP

DLP / 01

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  • základním východiskem úspěšného vyřešení / zvládnutí krizové situace je KOMUNIKACE. Z
  • a/ veřejně dostupných zdrojů a
    b/ vlastního / subjektivního pohledu

proveďte SWOT analýzu KOMUNIKACE vlády ČR (personifikace není nutná) pro oblasti

a/ ceny energií v 2024
b/ inflace v 2024
c/ boj s dezinformacemi

SWOT analýza bude obsahovat min 5 stanovisek za každou položku a/c/.