4/ DLP

DLP / 01

Cílem dlouhodobého projektu (DLP) je
a/ vyzkoušet schopnost studenta aplikovat znalosti tohoto předmětu včetně
b/ vlastní zkušenosti získané při řešení různých situací, souvisejících s krizovým řízením.

Zadání DLP volně kombinuje skutečné údaje / události s fiktivními, sloužícími pouze pro účely výuky předmětu [KRMNG]. Informace obsažené v DLP tak nemusí odpovídat skutečnosti.

DLP bude obsahovat úkoly pro studenty, které si studenti zpracovávají samostatně dle pokynů vyučujícího.