DLP

Vzor ekonomické krize

  • Poměrové ukazatele finanční analýzy indikují zhoršení ekonomické situace jako celku.
  • Rentabilita z důvodu účetní ztráty vykazuje záporné hodnoty / likvidita ve všech stupních klesá paralelně s oběžným majetkem.
  • Stupeň zadlužení se nemění zásadním způsobem, což je možné považovat za pozitivní stav, ale pouze dočasný.
  • Z pohledu aktivity způsobil pokles objemu likvidních aktiv nutnost vyššího počtu obrátek a zkrácení doby obratu.